Nam châm dẻo tấm A4 x 0.5mm màu xanh lá

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1673

350gauss

Màu xanh lá

297mm

210mm

0708 29 3232