Nam châm dẻo cuộn 5m x 30mm x 2mm có keo

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1635

550gauss

Có keo

5m

3cm

0708 29 3232