Nam châm dẻo cuộn 10m x 620mm x 1.5mm

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1663

490gauss

15m

620mm

0708 29 3232