Nam châm điện công nghiệp

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1803

Tùy yêu cầu khách hàng

Tùy yêu cầu khách hàng

Bến tàu, dây chuyền tách sắt trong nguyên liệu,...

1000kg - 10000kg

Nam châm điện, tủ điện, mô tơ, đầu trâu kéo dây

Danh mục:
0708 29 3232