Trống từ tách sắt

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

2161

3000gauss-6000gauss

Lọc sắt dây chuyền sản xuất đá, cát, xi măng, viên nén gỗ, dăm gỗ, hạt tiêu, cafe...

500mm-2000mm

800mm-1500mm

0708 29 3232