Nam châm dẻo cuộn 3m x 20mm x 1mm có keo 3M

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1637

350gauss

Có keo

3m

2cm

0708 29 3232