Nam châm dẻo cuộn 5m x 620mm x 2mm

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1661

550gauss

5m

620mm

0708 29 3232