Nam châm dẻo cuộn 15m x 620mm x 0.75mm

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1653

400gauss

15m

620mm

0708 29 3232