Nam châm dẻo cuộn 15m x 620mm x 1mm

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1657

430gauss

15m

620mm

0708 29 3232