Nam châm dẻo cuộn 5m x 30mm x 1.5mm có keo

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1633

480gauss

Có keo

5m

3cm

0708 29 3232