Núm hít bảng D27mm

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1758

Đường kính 27mm

Đường kính 27mm

Hít bảng từ, chặn giấy ghi chú, trang trí tủ lạnh,...

0708 29 3232