Nam châm nâng tay gạt 2000kg

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1798

N42

Nâng thép trong nhà máy, hàng hải, cầu đường

3 lần

Khung thép chịu lực, nam châm đất hiếm N42

0708 29 3232