Nam châm ferrite F30x15x5mm

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1611

Y30

Sản xuất đồ dùng giáo dục, khoá cửa nam châm,...

+- 0.1mm

Đen nguyên bản

<80 độ C

Giòn, dễ vỡ

30mm

15mm

0708 29 3232