Nam châm ferrite F20x10x5mm

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1609

Y30

Sản xuất đồ dùng giáo dục, khoá cửa nam châm,...

+- 0.1mm

Đen nguyên bản

<80 độ C

Giòn, dễ vỡ

20mm

10mm

0708 29 3232