Nam châm đất hiếm D10x5mm Epoxy

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1463

Đường kính 10mm dày 5mm

N35

Đường kính 10mm dày 5mm

Các ngành sản xuất đồ mica, hộp cứng, hộp gỗ,...

+-0.05mm

Đen Epoxy

<80 Độ C

Giòn, dễ vỡ

0708 29 3232