Nam châm thí nghiệm chữ I size 170x20x10mm

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1766

Y30

Thí nghiệm quan sát đương sức từ học vật lý

-+0.1mm

170mm

20mm

0708 29 3232